โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการรการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561)
+อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด จังหวัด รายละเอียด วันเวลาที่โอนเงิน สถานะ
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-1211   แฟ็กซ์. 0-5394-1212   มือถือ. 062-341-6326   อีเมล. predu@outlook.com (นายเกียรติกุล บัวหลวง)